GO FORLAG HAR FÅET NY HJEMMESIDE! Klik her for at gå til goforlag.dk

GO FORLAG HAR FÅET NY HJEMMESIDE! Klik her for at gå til goforlag.dk

Log på med dit Uni-Login og få adgang til de sites, som din skole/institution har adgang til.


GeotoperTest

GEOTOPERTEST

GeotoperTest indeholder seks forskellige opgavetyper. Opgaverne er opdelt i emner og med forskellige illustrationer. Opgaverne findes i fem sværhedsgrader og tilpasses automatisk elevens niveau gennem besvarelserne (adaptive test).
Eleven kan løbende anvende opgaverne til at træne og repetere de gennemgåede emner i geografi systemet Geotoper. Eleven kan ligeledes øve sig til 9. klassesprøven og til de nye nationale test på 8. klassetrin, men med udgangspunkt i det faglige indhold fra Geotoper.
Læreren kan bruge GeotoperTest til at teste elevens faglige niveau i geografi.

GeotoperTest kræver brug af uni-login.

http://geotopertest.goforlag.dk